Lauda on Lapin yliopiston sähköinen julkaisuarkisto. Lauda sisältää Lapin yliopistossa tuotettuja aineistoja kuten kirjoja ja opinnäytteitä. Lisäksi Laudassa on joitakin Barentsin alueella julkaistavia kausijulkaisuja artikkeleina. Lisätietoa Laudasta

 • Edunvalvojan ja päämiehen yhteistoiminta 

  Liuska, Heini (Lapin yliopisto, 2017)
  Suomessa edunvalvontaa säätelee laki holhoustoimesta (HolhTL, 442/1999). Holhoustoimen tarkoituksena on HolhTL 1 §:n mukaan valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Menettelyn vaihdos huoltoriidassa: oikeudenkäynnistä tuomioistuinsovitteluun tai tuomioistuinsovittelusta oikeudenkäyntiin 

  Ronkainen, Emmi (Lapin yliopisto, 2017)
  Tämän tutkielman tarkoituksena on vertailla huoltoriidan tuomioistuinsovittelun ja huoltoriidan oikeudenkäynnin välisiä eroja ja perehtyä näiden kahden menettelyn välisiin vaihdoksiin. Tutkielmassa etsin syitä menettelyn ...
 • Palauttavan valtion vastuu Dublin-järjestelmässä 

  Toivonen, Olli (Lapin yliopisto, 2017)
  EU-oikeudellinen Dublin-järjestelmä määrittää, mikä Dublin-jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Turvapaikanhakija voidaan siirtää Dublin-järjestelmän puitteissa hakemuksen käsittelystä vastuussa ...
 • Merialueiden suunnittelu ympäristöoikeuden sääntelyjärjestelmässä 

  Päivänen, Joonas (Lapin yliopisto, 2017)
  Merialuesuunnittelu on alueiden käytön ohjaukseen liittyvä ympäristöoikeuden uusi ohjausinstrumentti, josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslakiin vuonna 2016 lisätyssä 8 a luvussa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ...
 • Puolisot tuloverotuksessa ja sosiaaliturvalainsäädännössä 

  Toivola, Tuulia (Lapin yliopisto, 2017)
  Perhelainsäädäntöä on pyritty uudistamaan 2000-luvun alusta alkaen nykyajan parisuhteiden muotoja vastaavaksi. Tarpeellisista lakiuudistuksista huolimatta voimassa olevat lait eivät takaa kaikille puolisoille samoja oikeuksia ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.

Näytä lisää