Uusimmat viitteet

 • Työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelyedellytykset 

  Alapuranen, Leena (Lapin yliopisto, 2016)
  Työelämä ja tietosuojalainsäädäntö ovat nopean muutoksen kohteina. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, mitkä ovat työelämässä tapahtuvan työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudelliset ...
 • Nuorten vuorovaikutuksellinen verkkoauttaminen : systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

  Ylönen, Katri (Lapin yliopisto, 2016)
  Internetistä on tullut merkittävä osa nuorten sosiaalista vuorovaikutusta. Internetiä hyödynnetään myös yhä enemmän auttamiskanavana nuorten erilaisissa sosiaalisissa ja terveydellisissä ongelmissa. Moni kuitenkin epäilee, ...
 • Vastuullinen kuluttajaluotonanto 

  Makkonen, Antti (2013)
  Vastuullinen kuluttajaluotonanto –lisensiaatintutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuluttajansuojalaissa säädettyjen luotonannon vastuullisten menettelytapojen tarkempaa sisältöä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti ...
 • Konserniavustus ja osakeyhtiö 

  Helminen, Jaakko (2012)
  Konserniavustus on vero-oikeudellinen tuloksentasauskeino konsernirakenteeseen järjestetyissä yhtiöissä. Konserniavustuslain säätämisen taustalla on ollut halu saavuttaa verovelvollisten tasapuolinen kohtelu riippumatta ...
 • Avvaimia muutokseen : tapaustutkimus Oulun seudun ammatillisen koulutuksen opettajien työelämäprojektista 

  Hietava, Eeva (2012)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata vuosina 2001–2004 ammatillisten opettajien OpeAvvain-työelämäporojektia siihen osallistuneiden opettajien ja eri toimijoiden kokemana ja arvioimana. Tutkimus käynnistyi valtakunnallisen ...