Kokoelma sisältää Lapin yliopistossa tehtyjen opinnäytteiden kokotekstejä pääosin vuodesta 2011 lähtien. Kokoelmassa on myös pelkkiä tiivistelmiä ja joissakin tapauksissa vain viitetiedot opinnäytteestä.

Opinnäytetyöt ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa.

PDF-muotoisten tiedostojen lukemiseen tarvitset Acrobat Reader-ilmaisohjelman. Jos opinnäyttestä ei ole kokotekstiä saatavilla, voit pyytää oman kirjastosi kaukopalvelua tilaamaan sen Lapin yliopiston kirjastosta.


Master's thesis


Collection consists of full text theses mainly from year 2011 onwards. Collection includes also theses with only abstracts. You can search the collection by using the search box top of the window.

All items in this collection are copyrighted.

If full text is not available you can make a inter-library loan request from your own library.

Uusimmat viitteet

 • Edunvalvojan ja päämiehen yhteistoiminta 

  Liuska, Heini (Lapin yliopisto, 2017)
  Suomessa edunvalvontaa säätelee laki holhoustoimesta (HolhTL, 442/1999). Holhoustoimen tarkoituksena on HolhTL 1 §:n mukaan valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Menettelyn vaihdos huoltoriidassa: oikeudenkäynnistä tuomioistuinsovitteluun tai tuomioistuinsovittelusta oikeudenkäyntiin 

  Ronkainen, Emmi (Lapin yliopisto, 2017)
  Tämän tutkielman tarkoituksena on vertailla huoltoriidan tuomioistuinsovittelun ja huoltoriidan oikeudenkäynnin välisiä eroja ja perehtyä näiden kahden menettelyn välisiin vaihdoksiin. Tutkielmassa etsin syitä menettelyn ...
 • Palauttavan valtion vastuu Dublin-järjestelmässä 

  Toivonen, Olli (Lapin yliopisto, 2017)
  EU-oikeudellinen Dublin-järjestelmä määrittää, mikä Dublin-jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Turvapaikanhakija voidaan siirtää Dublin-järjestelmän puitteissa hakemuksen käsittelystä vastuussa ...
 • Merialueiden suunnittelu ympäristöoikeuden sääntelyjärjestelmässä 

  Päivänen, Joonas (Lapin yliopisto, 2017)
  Merialuesuunnittelu on alueiden käytön ohjaukseen liittyvä ympäristöoikeuden uusi ohjausinstrumentti, josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslakiin vuonna 2016 lisätyssä 8 a luvussa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ...
 • Puolisot tuloverotuksessa ja sosiaaliturvalainsäädännössä 

  Toivola, Tuulia (Lapin yliopisto, 2017)
  Perhelainsäädäntöä on pyritty uudistamaan 2000-luvun alusta alkaen nykyajan parisuhteiden muotoja vastaavaksi. Tarpeellisista lakiuudistuksista huolimatta voimassa olevat lait eivät takaa kaikille puolisoille samoja oikeuksia ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.

Näytä lisää