Kokoelma sisältää Lapin yliopistossa tehtyjen opinnäytteiden kokotekstejä pääosin vuodesta 2011 lähtien. Kokoelmassa on myös pelkkiä tiivistelmiä ja joissakin tapauksissa vain viitetiedot opinnäytteestä.

Opinnäytetyöt ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa.

PDF-muotoisten tiedostojen lukemiseen tarvitset Acrobat Reader-ilmaisohjelman. Jos opinnäyttestä ei ole kokotekstiä saatavilla, voit pyytää oman kirjastosi kaukopalvelua tilaamaan sen Lapin yliopiston kirjastosta.


Master's thesis


Collection consists of full text theses mainly from year 2011 onwards. Collection includes also theses with only abstracts. You can search the collection by using the search box top of the window.

All items in this collection are copyrighted.

If full text is not available you can make a inter-library loan request from your own library.

Uusimmat viitteet

 • Tyyssija: Saattohoitohuone hyvinvointia tukevana ympäristönä 

  Jaakkola, Tiina (Lapin yliopisto, 2017)
  Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarjota tietoa, jota voidaan hyödyntää saattohoitoympäristön tilasuunnittelussa. Tarkoituksena oli selvittää minkälaisten tilallisten tekijöiden ja elementtien avulla voidaan ...
 • Peilejä ja poseerauksia – ammatillisen elämäkertatarinan ja muotokuvan dialogin mahdollisuudet ja haasteet 

  Tuohimaa, Elisa (Lapin yliopisto, 2017)
  Käytän tutkielmassani nykyvalokuvataiteen ja kuvataidekasvatuksen kenttiä itsen ja toisen kohtaamisen paikkana. Tutkin, miten tarinan ja muotokuvan dialogi voi olla tukemassa kuva-taideopettajan ammatillista minäkuvaa ja ...
 • Asianomistajan oikeus oikeusapuun rikosprosessilain mukaan 

  Rinne, Eva-Maria (Lapin yliopisto, 2017)
  Rikosprosessiuudistuksessa lakiin ei otettu asianomistajamääritelmää. Tutkielmassa asianomistajamääritelmät jaetaan kolmeen ryhmään. Aineellisoikeudellisten määritelmien lähtökohtana on rikoksella välittömästi loukatun ...
 • Konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu 

  Lehtovirta, Laura (Lapin yliopisto, 2017)
  Pro Gradu -tutkielman aiheena on konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu. Tutkielman tilanteessa prosessiteollisuutta harjoittava yritys on ennen konkurssiin asettamista aiheuttanut alueella ympäristövahingon. ...
 • Lapsen osallisuus huostaanotossa 

  Hauru, Mira (Lapin yliopisto, 2017)
  Lapsen osallistumisoikeus häntä itseään koskevaan huostaanottoon on nykyaikana selkeä lähtökohta lainsäädännössä. Lapsen osallistumisoikeutta turvataan sekä kansallisella lainsäädännöllä että kansainvälisissä sopimuksissa. ...

Näytä lisää