Tarkista tietueen käyttöoikeudet.

Kirjaudu (Admin tunnuksilla)

Pyydä lisätietoja aineistosta täyttämällä seuraavat tiedot.

Kotikuntoutusta saaneiden iäkkäiden fyysinen toimintakyky, kotikuntoutussuunnitelmien asiakaslähtöisyys ja kotikuntoutuksen jatkuvuus

Vastaus tulee sähköpostilla.