Lauda - Selaus sarjan mukaan

Viitteet 66-85 / 87

   Sarja
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja. [1]
   Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä [8]
   Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C, Työpapereita [1]
   Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä [1]
   Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Työpapereita [3]
   Lapland Law Review [1]
   Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin julkaisuja [71]
   MTI:n julkaisuja [1]
   Northeast Asian study series [1]
   Proceedings of annual Teka / Fate symposium : abstracts book [1]
   Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland Series C, Overviews and discussion 53 [1]
   Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland Series C, Overviews and discussions [1]
   Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland Series C. Overviews and Discussion [1]
   Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland Series C. Overviews and discussion [4]
   Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland Series D. Opintojulkaisuja [22]
   Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland Series D. Opintojulkaisuja, [17]
   Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland. Series C, Overwiews and Dicussion [1]
   Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland. Series D. Opintojulkaisuja [2]
   Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities [1]
   SEC Publications [1]