Lauda - Selaus oppiaineen mukaan "Immateriaali- ja kilpailuoikeus"

  • Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus muutostilassa 

   Rantamaa, Katariina (Lapin yliopisto, 2010)
   Tutkielmassa tarkastellaan oikeutta vahingonkorvaukseen kielletyllä kilpailunrajoituksella aiheutetusta vahingosta. Lisäksi käsitellään kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen asemaa ja kehitystä. Useimmiten kilpailunra ...
  • Kilpailuoikeuden seuraamusjärjestelmä : vahingonkorvauksen ongelmat ja sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu 

   Mikkonen, Juho-Heikki (Lapin yliopisto, 2012)
   Tutkielmassa tarkastellaan vahingonkorvauksen hakemista kilpailunrajoituksilla aiheutetuista vahingoista. Tutkimustehtävänä on tarkastella, miten eri oikeuskeinojen avulla on mahdollista hakea vahingonkorvausta ja mitä ...
  • Moniulotteinen brandi ja siihen liittyvien oikeuksien hallinnointi informaatioyhteiskunnassa 

   Ylianunti, Johanna (Lapin yliopisto, 2009)
   Yhteiskunnallisen muutoksen myötä talouden rakenne-elementit ovat muuttumassa.Moderneilla markkinoilla tuotetaan ja hyödynnetään enenevässä määrin erilaisia informaatiohyödykkeitä ja samalla innovatiivisuus on kehkeytynyt ...
  • Muotioikeus : fashion law'n synty, ydin ja ongelmat 

   Härkönen, Heidi (Lapin yliopisto, 2013)
   Muotioikeus on uusi oikeudenala, jota ei ole aiemmin Suomessa tutkittu. Tämä on sekä ensimmäinen suomenkielinen että ensimmäinen Suomessa tehty tutkimus kyseisestä oikeudenalasta. Tutkielma kuvaa muotiteollisuuden (vaatteiden ...
  • Urheilun mediasopimusten laatimiseen liittyvät ongelmakohdat 

   Moisio, Terhi (Lapin yliopisto, 2009)
   Urheilun merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on korostunut vuosien myötä merkittävästi ja urheilusta on tullut yhä suuremmassa mittakaavassa kaupallista toimintaa, johon liittyy suurten varallisuuserien hallintaa ja ...
  • Väritavaramerkki 

   Ruokamo, Ville (Lapin yliopisto, 2014)
   Vaikka tavaramerkeistä on useita eri tutkimuksia, niin väritavaramerkistä ja siihen liittyvistä erityiskysymyksistä ei ole Suomessa aiemmin tutkittu. Tutkielmassa käydään läpi tavaramerkkioikeuden perusteita ja syvennytään ...