Lauda - Selaus oppiaineen mukaan Hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia

    • Sovittelun organisaatiokulttuurista heijastusta etsimässä 

      Kaakkurivaara, Heidi (Lapin yliopisto, 2016)
      Tutkimuksessani olen tarkastellut työyhteisösovittelijoiden kokemuksia työyhteisösovitteluilmiöstä organisaatiokulttuurin ja johtamisen näkökulmasta. Metodina olen käyttänyt teoriaohjaava sisällönanalyysia muunnellen ...