Lauda - Selaus oppiaineen mukaan Kansainvälinen oikeus

  • Arctic Council’s Policy Tools for Arctic Shipping 

   Tengström, Meeri (Lapin yliopisto, 2017)
   The Arctic is becoming more and more accessible and attractive to international shipping as the sea ice melts and the Arctic sea routes stay open for longer periods. Most of the Arctic Ocean is defined as exclusive economic ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Diplomaattisen koskemattomuuden väärinkäyttö 

   Aatamila, Anneli (Lapin yliopisto, 2010)
   Tutkielman alussa on valotettu erioikeuksia ja vapauksia, joita diplomaateille on myönnetty diplomaattisia suhteita koskevassa Wienin yleissopimuksessa. Seuraavaksi on paneuduttu diplomaattien väärinkäytöstapauksiin, joissa ...
  • “Disgorgement and the CISG – Comparative and Future Perspectives” 

   Rostila, Onni (Lapin yliopisto, 2017)
   In the traditional contract law doctrines of both civil- and common law the liability of the party who breaches a contract is limited to paying compensatory damages for the injured party’s provable loss. According to the ...
  • Enhancing indigenous food security in the arctic : through law, policy, and the arctic council 

   Cormier, Shaun (Lapin yliopisto, 2016)
   Food security has long developed since President Roosevelt determined it as the “freedom from fear and the freedom from want.” The concept surrounds four pillars: availability, accessibility, utilization and stability; a ...
  • Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomea koskevien langettavien tuomioiden vaikutus 

   Puurunen, Riikka (Lapin yliopisto, 2012)
   Euroopan ihmisoikeustuomioistuin valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista Suomessa ja muissa sopimusvaltioissa. Tuomioistuin ratkaisee ihmisoikeuksiin liittyviä yksilö- ja valtiovalituksia. Langettavat tuomiot ...
  • Hienovaraiset hyväksikäyttökeinot ihmiskaupparikoksissa 

   Lintumäki, Asta (Lapin yliopisto, 2013)
   Kansainvälisesti hyväksytyn määritelmän mukaan ihmiskaupan tunnusmerkistö on jaettavissa kolmeen osatekijään, joita ovat tekotavat (henkilöiden värväys, kuljettaminen, siirtäminen, kätkeminen tai vastaanottaminen), keinot ...
  • Hätävarjelu ja pakkotila kansainvälisessä rikosoikeudessa 

   Kukkohovi, Heli (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielman aiheena ovat hätävarjelu ja pakkotila kansainvälisessä rikosoikeudessa. Hätävarjelu ja pakkotila ovat rikosoikeudellisina käsitteinä vanhoja ja useimmissa kansallisissa oikeusjärjestyksissä tunnustettuja ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kansainvälinen rikostuomioistuin : Rooman perussäännön yhteistyövelvoite 

   Saarela, Sohvi (Lapin yliopisto, 2014)
   Kansainvälisen rikostuomioistuimen (International Criminal Court) perussääntö hyväksyttiin Rooman konferenssissa vuonna 1998 ja sopimus tuli voimaan 1.7.2002. Tällä Rooman perussäännöllä perustettiin Kansainvälinen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kansainvälinen tuomioistuin aseellista voimankäyttöä koskevien normien tulkinnan kehittäjänä 

   Holopainen, Kero (Lapin yliopisto, 2007)
   Kansainvälinen tuomioistuin on jo yli kuudenkymmenen vuoden ajan ratkaissut päätöksillään valtioiden välisiä riitoja. Osapuolten välisten riitojen ratkaisemisen lisäksi Kansainvälisen tuomioistuimen päätökset ovat olleet ...
  • Kansainvälisen rikostuomioistuimen perustaminen, toimivalta ja nykytila 

   Garmueva, Elina (Lapin yliopisto, 2012)
   Kansainvälinen rikostuomioistuin (International Criminal Court, ICC) on ensimmäinen pysyvä kansainvälinen rikostuomioistuin. Tuomioistuin sijaitsee Haagissa, Alankomaissa. Tuomioistuin on perustettu ns. Rooman perussäännöllä, ...
  • Kidutuksen kielto kansainvälisissä yleissopimuksissa ja kansainvälisten tuomioistuinten oikeuskäytännössä 

   Hiltunen, Tiina (Lapin yliopisto, 2011)
   Kidutuksen kielto asettaa valtioille paitsi velvollisuuden pidättäytyä kidutuksesta, myös sanktioida kidutus ja suojella kansalaisiaan siltä. Kidutuksen kielto on aikaan ja paikkaan katsomatta ehdoton, eikä esimerkiksi ...
  • Kuolemantuomio kansainvälisessä oikeudessa 

   Välitalo, Laura (Lapin yliopisto, 2011)
   Tutkielman aiheena on ollut selvittää, onko olemassa kansainvälisen oikeuden tapaoikeudellista tai jopa jus cogens -normia, joka kieltää kuolemantuomion käyttämisen. Tutkimuksen tarkoituksena oli pohtia kansainvälisten ...
  • Lapsikaappaus oikeudellisena ilmiönä 

   Tyni, Miina (Lapin yliopisto, 2011)
   Tutkielman tavoitteena on systematisoida ja analysoida lapsikaappausta koskevaa sääntelyä ja ratkaisutoimintaa lapsikaappausilmiön syvällisempää ymmärtämistä varten. Tutkielmassa tarkastellaan lapsikaappausilmiötä pääasiassa ...
  • Legal regimes applicable to United Nations peace operations 

   Lauerma, Atte (Lapin yliopisto, 2012)
   This study sets out to examine the legal framework of public international law, as well as the municipal law regimes governing United Nations peace operations. The method applied in the study is legal dogmatics. The study ...
  • Merirosvouksesta epäiltyjen ihmisoikeudet merirosvouksen vastaisissa kansainvälisissä operaatioissa 

   Mäkelä, Emma (Lapin yliopisto, 2014)
   2000-luvun puolen välin jälkeen Adenin lahden alueella niin sanottu moderni merirosvous lisääntyi räjähdysmäisesti erityisesti somaliperäisten merirosvojen toimesta. Merirosvousta on luonnehdittu vakavimmaksi toisen ...
  • ”Ne bis in idem" kansainvälisessä ja kansallisessa rikosoikeudessa 

   Roisko, Ilkka (Lapin yliopisto, 2012)
   Tutkielmassa käsitellään kuinka prosessioikeudellinen ne bis in idem – periaate näyttäytyy kansainvälisessä oikeudessa ja Suomen kansallisessa oikeusjärjestelmässä. Tutkielma jakautuu näiltä osin kolmeen osaan; ne bis in ...
  • Palauttavan valtion vastuu Dublin-järjestelmässä 

   Toivonen, Olli (Lapin yliopisto, 2017)
   EU-oikeudellinen Dublin-järjestelmä määrittää, mikä Dublin-jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Turvapaikanhakija voidaan siirtää Dublin-järjestelmän puitteissa hakemuksen käsittelystä vastuussa ...
  • Protection of internally displaced persons in situations of armed conflict 

   Hintsala, Arja (Lapin yliopisto, 2012)
   The main focus of this thesis is on the protection of internally displaced persons, and the fact that IDPs have not crossed an international border separates them from the protection guaranteed by refugee law making their ...
  • Rikokset ihmisyyttä vastaan : tunnusmerkistön ja tekomuotojen muotoutuminen 

   Kukkonen, Iiris (Lapin yliopisto, 2013)
   Rikoksilla ihmisyyttä vastaan tarkoitetaan eräitä vakavimpia kansainvälisiä rikoksia, joiden katsotaan koskettavan koko kansainvälistä yhteisöä. Vuonna 2002 voimaan tulleen Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman ...
  • The arms trade treaty : an interpretive study 

   Huttunen, Mikko (Lapin yliopisto, 2014)
   In April 2013, the United Nations General Assembly adopted the Arms Trade Treaty (ATT) to control the virtually unregulated import, export, transit and brokering of conventional arms. The instrument, a combined effort of ...