• Alaikäisten velkaantuminen 

   Hämäläinen, Elina (Lapin yliopisto, 2016)
   Suomessa ulosoton kautta peritään velkoja vuosittain noin 4 000 alaikäiseltä. Tutkielman alussa tarkastellaan, millaisista oikeustoimista alaikäisen velkaantuminen yleensä johtuu. Tilastojen perusteella velkaantumistilanteet ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Hyvän hallinnon periaatteet edunvalvonnassa 

   Mäkinen, Maria (Lapin yliopisto, 2011)
   Hyvällä hallinnolla on nykyään suuri merkitys, sillä julkishallinnon toiminta ulottuu nykyään miltei jokaiselle elämän alueelle. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että viranomaiset toimivat asianmukaisesti ja laillisesti. ...
  • Lapsen oikeusturva rikosprosessissa : edunvalvojan sijaisen määrääminen lapselle 

   Vanha-Similä, Heidi (Lapin yliopisto, 2018)
   Tutkielmassani käsittelen lapsen edunvalvontaa tilanteessa, jossa lapsen vanhempaa epäillään lapseen kohdistuneesta rikoksesta. Tällaisessa tilanteessa lapselle haetaan rikosprosessia varten edunvalvojan sijaista, joka ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Ositus, pesänselvitys ja perinnönjako maistraatin näkökulmasta 

   Nieminen, Anu Katariina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielman aiheena ovat ositus, pesänselvitys ja perinnönjako maistraatin näkökulmasta tilanteessa, jossa ositus- tai jakotaho on edunvalvonnan piirissä. Tutkimustehtävänä on syventyä siihen, miten maistraatti arvioi ...