Lauda - Selaus asiasanan mukaan "itsensä johtaminen"

  • ARKI, ARVOT JA AJATUKSET TYÖUUPUMUKSESTA TOIPUMISEN JÄLKEEN 

   Panu, Johanna (Lapin yliopisto, 2019)
   Tutkielmassani selvitän, millaisia muutoksia ja vaikutuksia työuupumuksen ja siitä toipumisen kokemus on jättänyt ihmisen myöhempään elämään. Tavoitteena on ymmärtää työuupumuksen pitkäaikaisia vaikutuksia yksilön elämässä, ...
  • Fenomenologinen tutkimus esimiesten itsensä johtamisen kokemuksista 

   Mäntylä, Katja (Lapin yliopisto, 2012)
   Tämän tutkimuksen tutkimusaiheena olivat johtajien ja esimiesten itsensä johtamisen kokemukset. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää uudenlaista ymmärrystä itsensä johtamisen ilmiöstä. Tavoitteeseen pyrittiin seuraavan ...
  • Mentor-koulutuksen tuottama kokemuksellinen muutos itsestä : fenomenologinen tutkimus 

   Halttu, Juha (Lapin yliopisto, 2014)
   Tarkastelen tutkimuksessani Mentor-koulutettavien kokemuksellista muutosta itsestä ja sitä, kuinka se vaikuttaa heidän itsensä johtamiseen ja kuinka nämä näyttäytyvät työyhteisöissä työyhteisön jäseninä toimimisessa. ...
  • Psykologinen pääoma itsensä johtamisessa 

   Lehtosaari, Kati-Pauliina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tässä tutkimuksessa tehtäväni on ollut tuoda esille itsensä johtamisen kokemuksia työssä sekä selvittää psykologisen pääoman näkyminen itsensä johtamisessa. Tutkimukseni vastaa kysymyksiin: 1. Kuinka korkeakouluopettajat ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Puun ja kuoren välissä : väliportaan esimiesten kokemuksia itseen kohdistuvasta myötätunnosta 

   Kohtakangas, Krista (Lapin yliopisto, 2013)
   Tarkastelen tutkimuksessani väliportaan esimiesten selviytymistä työpaikkansa ihmissuhdeverkostoissa, niin sanotusti puun ja kuoren välissä. Tarkastelun kohteena ovat erilaiset toiminta- ja selviytymistavat koetuissa ...
  • Stressinhallinan keinot : meditaatio osana emotionaalisen itsensä johtamisen strategioita 

   Panu, Antti (Lapin yliopisto, 08.08.2019)
   Tutkin pro gradu –tutkielmassani meditaation ja emotionaalisen itsensä johtamisen merkitystä stressin hallinnalle johtajien työssä. Tarkastelen teoriaohjaavasta näkökulmasta stressin kokemista ja stressinhallintaa johtajien ...
  • Työelämän kaaret johtajan kokemuksena 

   Lakkala, Heidi (Lapin yliopisto, 2014)
   Työelämän kiihtyvä muutostahti vaatii johtajuudelta entistä enemmän. Hallintotieteen ja soveltavan psykologian rajapinnalta johtajuuden tueksi avautuu kokemuksellisuus, joka ammentaa siitä lähtökohdasta, että jokainen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Työhyvinvointia tanssi-liiketerapeuttisin menetelmin 

   Jääskeläinen, Pauliina (Lapin yliopisto, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tanssi-liiketerapian (TLT) soveltuvuutta työhyvinvoinnin tueksi. Tanssi-liiketerapeuttiharjoittelijana ohjasin kahdelle sosiaali- ja terveysalan työryhmälle TLT-työhyvinvoint ...