Lauda - Selaus asiasanan mukaan "itseohjautuvuus"

  • Luokanopettajaopiskelijoiden arvioita sulautuvasta oppimisesta pianonsoiton opetuksessa 

   Nurmesjärvi, Tommi; Tuomi, Aleksi (Lapin yliopisto, 2019)
   Tutkielma käsittelee sulautuvan oppimisen mallin mukaista pianonsoitonopetusta Lapin yliopistossa vuosina 2017–2018. Aineisto koostuu ensimmäisen vuosikurssin luokan-opettajaopiskelijoiden vastauksista, jotka on kerätty ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Onnistunut henkilökohtaistaminen takaa sujuvan opintien 

   Luonua-Bajrami, Miia; Ylävaara, Elina (Lapin yliopisto, 2013)
   Opetushallitus on antanut vuonna 2006 henkilökohtaistamismääräyksen näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutuksen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon henkilökohtaistamista varten. ...
  • Työelämän kaaret johtajan kokemuksena 

   Lakkala, Heidi (Lapin yliopisto, 2014)
   Työelämän kiihtyvä muutostahti vaatii johtajuudelta entistä enemmän. Hallintotieteen ja soveltavan psykologian rajapinnalta johtajuuden tueksi avautuu kokemuksellisuus, joka ammentaa siitä lähtökohdasta, että jokainen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Työntekijöiden etäjohtaminen lähiesimiesten näkökulmasta tapahtuma-alalla 

   Pelkonen, Erika (Lapin yliopisto, 2020)
   Pro gradu -tutkielmani tarkastelee tapahtuma-alan henkilöstöyrityksen työntekijöiden etäjohtamista jaetun johtajuuden kontekstissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka kohdeyrityksen esimiehet kokevat etäjohtamisen, ...
  • ”Tässä me opitaan myös samalla englantia” English Language School ja sen yhteys sisäiseen motivaatioon vieraan kielen oppimisessa CLIL- esikoululuokalla 

   Näsi, Milja (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää mikä yhteys English Language School -digitaalisella oppimispelillä ja siihen liittyvillä sosiaalisilla, opettajan ohjaamilla leikkihetkillä on esikouluikäisen lapsen sisäiseen ...
  • Yliopisto-opintojen ohjaus ja opettajatuutorointi 

   Salomäki, Kaisa (Lapin yliopisto, 2014)
   Tässä pro gradu- tutkielmassa tutkin yliopisto-opintojen ohjauksen toteutusta siitä laadittujen kirjallisten oppimateriaalien valossa. Tutkimukseni tavoitteena on lähestyä yliopistoissa tapahtuvaa opintojen ohjausta ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.