Lauda - Selaus asiasanan mukaan "kaivosoikeus"

    • Malminetsintä maanomistajan näkökulmasta 

      Nikkinen, Jouko (Lapin yliopisto, 2017)
      Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Kaivoslain (621/2011) mukaista malminetsintää maanomistajan näkökulmasta. Tavoitteena on tuoda esiin kokonaiskuva maanomistajan asemasta malminetsinnässä jokamiehenoikeuksien nojalla ...