Lauda - Selaus asiasanan mukaan "kaksifaktoriteoria"

    • Moninaisuuden johtaminen ja syrjinnän kokeminen Lapin yliopistossa 

      Soudunsaari, Katariina (Lapin yliopisto, 2017)
      Tutkimuksessani käsittelen Lapin yliopistossa tehdyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn vas-tauksia 2015 omakohtaisen syrjinnän osalta ja sitä, mistä vastaajat arvelivat syrjinnän johtuvan. Tutkimukseni teoriana on ...