Lauda - Selaus asiasanan mukaan "paikan henki,"

    • Paikan henki: Tilasuunnitelma Arktiselle Keramiikkakeskukselle 

      Kittilä, Riina (Lapin yliopisto, 2017)
      Pro gradu – tutkielmassa tarkastelen paikan henkeä ja sen seikkaperäisiä käsitteitä, joita voidaan hyödyntää tilasuunnittelussa. Tutkielmani koostuu teoriataustasta ja tilasuunnitteluosuudesta Arktiselle Keramiikka ...