• Näkökulmia kiinteän omaisuuden sale and lease back –järjestelyyn 

      Heikkinen, Inka (Lapin yliopisto, 2016)
      Tutkielmassa käsitellään kiinteän omaisuuden sale and lease back –järjestelyä varallisuusoikeudellisesta näkökulmasta. Kyse on kiinteistöleasingin muodosta, jossa velallinen myy rahoitusyhtiölle omistamansa kiinteistön, ...