• Yhteistyö ja verkostoituminen : aikuiskoulutuksen kehittäminen Lapissa 

      Kasvatustieteiden tiedekunta; Poikela, Esa (Lapin yliopisto, 2015)
      Kun yhteiskunnassa, tuotanto-, työ- ja kulttuurielämässä tapahtuu murros, tarvitaan aikuiskoulutusta. Muutos vaatii instituutioita ja organisaatioita muuttamaan toimintatapojaan, arjen ja työn yhteisöjä kehittämään ...