- Selaus nimekkeen mukaan Lisensiaatintyöt

  • Vastuullinen kuluttajaluotonanto 

   Makkonen, Antti (2013)
   Vastuullinen kuluttajaluotonanto –lisensiaatintutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuluttajansuojalaissa säädettyjen luotonannon vastuullisten menettelytapojen tarkempaa sisältöä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti ...
  • Verkko-opiskelijoiden kokemuksia yliopisto-opiskelusta: kertomuksia teoriasta ja käytännöstä 

   Vaattovaara, Virpi (2005)
   Tutkimuksessani kuvaan teorian ja käytännön kohtaamisia yliopisto-opiskelussa opiskelijoiden silmin. Tarkastelen verkko-opiskelijoiden kertomusten kautta heidän käsityksiään ja kokemuksiaan siitä, millainen oppimisteoreettinen ...