"Perhe- ja jäämistöoikeus" - Selaus oppiaineen mukaan Pro gradut

  • Perinnöstä luopuminen 

   Palkamo, Juha (Lapin yliopisto, 2013)
   Perinnöstä luopuminen on mahdollista sekä ennen perittävän kuolemaa että perittävän kuoleman jälkeen. Ennakkoluopumisessa ja jälkiluopumisessa edellytyksenä on kirjallinen muoto. Todistajia ei tarvita, mutta ainakin yhden ...
  • Potilasvahinko : potilaan oikeudet ja oikeusturvatiet 

   Peräläinen, Tiina (Lapin yliopisto, 2009)
   Tutkielmassa tarkastellaan potilaalle kuuluvia oikeuksia sekä potilasvahinkoa ja potilaan oikeutta korvaukseen potilasvahingon perusteella. Tutkielmassa esitellään potilaan käytettävissä olevia oikeusturvateitä ja potilaan ...
  • Puolisonsa perineen lesken antamat lahjat PK 3 luvun pesänjaossa 

   Liikanen, Tuula (Lapin yliopisto, 2013)
   Vuoden 1965 perintökaaren mukaan eloonjäänyt puoliso sai perillisen aseman tilanteissa, joissa perittävältä ei jäänyt rintaperillisiä. Leski syrjäytti ensiksi kuolleen puolison vanhemmat ja heidän jälkeläisensä, kuitenkin ...
  • Rajoitettu omistusoikeustestamentti ja siitä aiheutuvat rajoitukset lesken määräämisvaltaan 

   Valorinne, Pauliina (Lapin yliopisto, 2014)
   Perehdyn tutkielmassani PK 12:1:n mukaiseen puolison hyväksi tehtyyn rajoitettuun omistusoikeustestamenttiin. Tarkastelen tässä tutkielmassa, miten rajoitettu omistusoikeustestamentti vaikuttaa lesken määräämisvaltaan. PK ...
  • Sopimukset avioeron varalta 

   Heikkinen, Anna-Leena (Lapin yliopisto, 2009)
   Tutkielman kohteena on avioehto- ja ositussopimus, (joka tunnetaan myös nimellä osituksen esisopimus tai sopimus avioeron varalta). Muualla Euroopassa puolisoiden väliset sopimusjärjestelyt ja niiden avulla tapahtuva ...
  • Säännellysti sääntelemätön avoliitto : avopuolisoiden omistussuhteet ja ennakoiva sopiminen 

   Parikainen, Marjukka (Lapin yliopisto, 2013)
   Avoliitot ovat olleet Suomessa arkipäivää jo pitkään. Tästä huolimatta avoliittoja koskevia tutkimuksia on tehty verrattain niukasti. Myös avoliittoja koskeva sääntely antoi odottaa itseään pitkään. Pitkä odotus päättyi ...
  • Testamentin toimeenpanija perintökaaren 19 luvussa 

   Laine, Lauri (Lapin yliopisto, 2013)
   Testamentin toimeenpanija on jäämistöoikeudellinen instituutio, jossa on kyse perittävän testamentissaan antamasta kuolinpesän hallintoa ja selvitystä koskevasta tahdonilmaisusta. Tämä tutkielma tarkastelee testamentin ...
  • Viimeisen tahdon toteutuminen kuolemanvaraisissa oikeustoimissa 

   Meriläinen, Riikka (Lapin yliopisto, 2013)
   Tutkin viimeisen tahdon toteutumista sallituissa kuolemanvaraisissa oikeustoimissa eli testamenteissa ja henkivakuutussopimuksissa. Näiden oikeustoimien lähtökohdat ovat erilaiset, mutta päämäärä on sama eli omaisuuden ...