"Ålander, Joona" - Selaus tekijän mukaan Pro gradut

    • Työnantajan harhaanjohtaminen työhönoton yhteydessä 

      Ålander, Joona (Lapin yliopisto, 2012)
      Käsittelen tutkielmassani työnantajan harhaanjohtamista työhönoton yhteydessä. Tutkimusmetodini on oikeusdogmaattinen. Tarkoitukseni on selvittää ne tilanteet, joita voidaan pitää työnantajan harhaanjohtamisena sekä ne ...