"Öfverberg, Tuire" - Selaus tekijän mukaan Pro gradut

    • Voittojen volatiliteetin yhteys tuloksen ennustettavuuteen 

      Öfverberg, Tuire (Lapin yliopisto, 2012)
      Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko voittojen volatiliteetin ja tuloksen ennustettavuuden välillä yhteyttä. Tarkoituksena on tutkia, muuttuuko tuloksen ennustaminen helpommaksi vai vaikeammaksi, kun voittojen ...