• Industry environment effects on innovations: case studies of infrastructure reuse in 

      Aaltonen, Päivi (Lapin yliopisto, 2015)
      Tämän tutkielman lähtökohtana on pyrkimys parempaan ymmärrykseen innovaatioiden synnystä. Se perustuu vertailuun kahden tapauksen kesken, molemmissa missä vanhoja tehdasrakenteita uusiokäytettiin innovatiivisesti sekä ...
      Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.