• Purkukynnys kosteus- ja mikrobivaurioituneen asuinhuoneiston ja asuinkiinteistön kaupassa 

      Aarnivuo, Susanna-Maria (Lapin yliopisto, 2019)
      Kosteus- ja mikrobivauriot ovat nykyään yleisin asuntokauppariitojen aihe Suomessa. Tässä tutkielmassa ongelmaa tarkastellaan asuntokauppalain ja maakaaren laatuvirhe- ja purkusäännösten (AsKL 6:11 ja 6:16 sekä MK 2:17) ...
      Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.