• Fenomenologinen tutkimus arvoista aikuiskoulutuksen näkökulmasta 

      Backman, Sari (Lapin yliopisto, 2018)
      Tämän laadullisen menetelmän pro gradu- tutkimuksen tehtävänä on selvittää ihmisen elämään vaikuttavia arvoja aikuiskoulutuksen näkökulmasta, tarkemmin vaikuttaako aikuisessa iässä kouluttautuminen kokemuksena inhimillisiin ...