• Kokemus työn merkityksestä itsensä kehittämisen kautta 

      Dragon, Julius (Lapin yliopisto, 2012)
      Tutkielmassani selvitin neljän suomenruotsalaisen, 28–40 vuotiaan projektipäällikön tapaa kokea työn merkitys. Tutkielma kuuluu hallintotieteiden, erityisesti johtamisen psykologian alueelle. Teoreettinen viitekehykseni ...