"Eerola, Mari" - Selaus tekijän mukaan Pro gradut

    • Lapsen mielipiteen merkitys huolto päätöksenteossa 

      Eerola, Mari (Lapin yliopisto, 2013)
      Tutkielmani tarkoituksena on selvittää lapsen mielipiteen merkitystä erilaisissa huoltopäätöksissä. Oikeusdogmaattisessa tutkielmassani tutkin miten lapsen mielipide selvitetään ja huomioidaan, sekä mitä ongelmia mielipiteen ...