"Elonen, Anna" - Selaus tekijän mukaan Pro gradut

    • Lapset osallistujina tuotesuunnittelun varhaisessa ideointivaiheessa 

      Elonen, Anna (Lapin yliopisto, 2011)
      Lapsille suunnitellaan teknologiatuotteita yhä enemmän, ja jotta tuote vastaa mahdollisimman hyvin käyttäjän tarpeita ja toiveita, on käyttäjä tärkeää ottaa mukaan tuotesuunnitteluun. Lapset ovat käyttäjinä haastava ryhmä, ...