• Välityslausekkeen sitovuus sopimusluonnoksissa kansainvälisessä välimiesmenettelyssä 

      Gräsbeck, laura (Lapin yliopisto, 2018)
      Ennen varsinaiseen sopimukseen pääsemistä osapuolet käyvät neuvotteluita sopimuksen ehdoista ja sisällöstä. Joskus sopijaosapuolet eivät syystä tai toisesta pääse yhteisymmärrykseen ja neuvottelut saatetaan keskeyttää tai ...
      Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.