• Erityisopettajan työnkuva Torey Haydenin teosten valossa 

      Haapakorva, Heidi (Lapin yliopisto, 2016)
      Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella emotionaalisesti häiriintyneiden lasten erityisopettajan työtä kokonaisvaltaisesti. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa tuodaan esille yhden erityisopettajan kokemuksia ja ...