• Tunturin rytmissä : unen erityispiirteet matkailutyössä 

      Haapala, Joona (Lapin yliopisto, 2013)
      Matkailun taloudellinen merkitys ja työllistävä vaikutus niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansanvälisesti on jatkuvassa kasvussa. Yhteiskuntatieteissä matkailutyön tutkimusta on suurelta osin tehty liikkeenjohdon ...