• Sisällissodan diskurssit 1960- ja 2000-luvun historian oppikirjoissa 

      Haarakoski, Markus; Seppänen, Mikko (Lapin yliopisto, 2012)
      Tutkimme Pro gradu-tutkielmassamme 1960- ja 2000-luvun historian oppikirjoja diskurssianalyysin keinoin. Tarkastelun kohteena on oppikirjojen vuoden 1918 Suomen sisällissotaa koskeva diskurssi. Tutkielmassamme vertailemme ...