• Koulukuraattori yläkoululaisen tukena 

      Ikonen, Satu (Lapin yliopisto, 2014)
      Tämä pro gradu- tutkielma käsittelee kuraattoreiden tekemää työtä yläkoulussa. Tut-kielman tavoitteena oli selvittää, mitä tukimuotoja kuraattorit käyttävät yksilö, yhteisö- ja verkostotyössä ja miten kuraattorit kokevat ...