"Jaakonsaari, Joonas" - Selaus tekijän mukaan Pro gradut

    • Ideasta yrittäjäksi : yrittäjänä virkamiesten maailmassa 

      Jaakonsaari, Joonas (Lapin yliopisto, 2012)
      Tutkimuksen aiheena on yrittäjyyden kontekstisidonnaisuus. Yrittäjyys koostuu useasta näkyvästä ja näkymättömästä tekijästä, joiden yhteisvaikutus joko mahdollistaa tai rajoittaa yrittäjyyttä. Yrittäjyyteen vaikuttavia ...