• Finanssialan johtajien kokemuksia huumorin käytöstä johtamisessa 

      Jarkko, Anna-Kaisa (Lapin yliopisto, 2014)
      Tutkimuksessani selvitän, minkälaisia kokemuksia finanssialan johtajilla on huumorista johtamisen keinona ja miten näitä kokemuksia voidaan tarkastella positiivisen organisaatioopin valossa. Tavoitteenani on syventää ...