• Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa 

      Kaiharju, Sannariikka (Lapin yliopisto, 2013)
      Tämän tutkimuksen aiheena on oppilaiden välisen tasa-arvon näyttäytyminen perusopetuksen opetussuunnitelmissa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, millaisena oppilaiden välinen tasa-arvo näyttäytyy opetussuunnitelmissa. ...