• Murhan tunnusmerkistö Suomen rikosoikeudessa 

      Kaipainen, Anu (Lapin yliopisto, 2016)
      Tutkielma käsittelee murhan tunnusmerkistöä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia seikkoja tapon törkeysarvioinnissa otetaan huomioon. Toisin sanoen, millaista tekijän käyttäytymistä tai tekoa voidaan pitää ...