"Maaninka, Ari" - Selaus tekijän mukaan Pro gradut

    • Selvä ja riidaton saatava palkkaturvamenettelyssä 

      Maaninka, Ari (Lapin yliopisto, 2009)
      Työsopimuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden palkan ja palkkaan liittyvien liitännäissaatavien saaminen on turvattu palkkaturvalain 1998/866 edellytysten täyttyessä. Maksimissaan ...