• Verkkoneuvonnan yksilöllinen asiakkuus muuttuvissa elämäntilanteissa 

      Neijonen, Marianne (Lapin yliopisto, 2010)
      Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Rovaniemen sosiaalitoimen verkkoneuvontaan lähetettyjä kysymyksiä asiakkuuden näkökulmasta. Tutkimus kohdentuu siihen, millaista asiakkuuden kuvaa kysymykset ilmentävät ...