• Sosiaalisen osallisuuden ilmeneminen ikääntyneiden arjessa 

      Nurmela, Timo (Lapin yliopisto, 2012)
      Tutkielman tarkoituksena on tutkia sosiaalista osallisuutta yksilötasolla. Sosiaalinen osallisuus on käsitteenä epämääräinen ja hajanainen, jota pyritään tässä jäsentämään ja soveltamaan empiirisesti. Tutkimuskysymyksenä ...