• Tunnenormeista ja niiden tulkinnasta 

      Nyman, Soile (Lapin yliopisto, 2012)
      Oikeusteoreettinen tutkielma käsittelee tunnenormeja ja niiden tulkintaa. Tunnenormi voidaan määritellä oikeusnormiksi, jossa oikeusseuraamuksen (yhtenä) edellytyksenä on tietyn tunnetilan olemassaolon toteaminen. Tutkielma ...