• E-asiantuntijuus sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnassa 

      Ohtonen, Vuokko (Lapin yliopisto, 2011)
      Sosiaalityön kentällä informaatioteknologiaan liittyvä tutkimus on ollut määrällisesti vähäistä ja luonteeltaan hajanaista. Pyrin vastaamaan tähän haasteeseen tavoitteenani tuottaa tietoa sosiaalityön kontekstissa ...