• Etulehdet visuaalisena mediana 

      Valkama, Laura (Lapin yliopisto, 2012)
      Pyrin tutkimuksessani Etulehdet visuaalisena mediana selvittämään, mitä visuaalisia tehtäviä etulehdillä voi olla. Työ sijoittuu visuaalisen viestinnän tutkimuksen kenttään ja näkökulma on aineistolähtöinen. Aineisto koostuu ...