"Veikanmaa, Sari" - Selaus tekijän mukaan Pro gradut

    • Perhesurmien kriittiset tekijät ja ehkäiseminen 

      Niiranen, Carita; Veikanmaa, Sari (Lapin yliopisto, 2016)
      Tutkimus pureutui perhesurmailmiöön suomalaisessa kontekstissa. Tutkimuksessa etsittiin kriittisiä tekijöitä perhesurmiin johtaneissa tapahtumakuluissa. Lisäksi tarkasteltiin viranomaisten ja läheisten puuttumismahdollisuuksia ...