"Vesterinen, Juha" - Selaus tekijän mukaan Pro gradut

    • Luokanopettajien käsityksiä yrittäjyyskasvatuksesta 

      Vesterinen, Juha (Lapin yliopisto, 2013)
      Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata luokanopettajien käsityksiä yrittäjyyskasvatuksesta. Yrittäjyyskasvatus yleistyy suomalaisessa koulujärjestelmässä ja myös kansainvälisesti. Yrittäjyyskasvatukseen kiinnitetään yhä ...