• Tulevaisuustyöskentelyn hyödyntäminen osana tuotekonseptointia 

      Ylikörkkö, Mikko (Lapin yliopisto, 2015)
      Tarkastelen pro gradu -tutkimuksessani tulevaisuustyöskentelyn rooleja ja sen tuot-tamia hyötyjä osana tuotekonseptointiprojektia. Produktiivisena osuutena työssäni toimii Polarille tekemäni tuotekonseptointiprojekti ja ...
      Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.