• Kirjaton opetus, kokemuksia kirjattomasta opetuksesta 

      Ylipuranen, Sanna (Lapin yliopisto, 2018)
      Kirjaton opetus on suomalaisessa peruskoulussa opetussuunnitelmauudistuksen johdosta esille noussut ilmiö. Tutkimuksessa käsitellään luokanopettajien, koulunkäynninohjaajan ja luokan oppilaiden kokemuksia kirjattomasta ...