• Hybridilaina osana pääomahuoltoa 

      Ylisaukko-oja, Petri (Lapin yliopisto, 2012)
      Tutkielmassa tarkastellaan yritykseen hybridilainalla hankittavan oman pääoman oikeudellisia edellytyksiä. Hybridilainalla voidaan vahvistaa IFRS-standardeja soveltavan yrityksen vakavaraisuutta ilman perinteistä oman ...