• Damages for Patent Infringement under Finnish and Chinese Law 

   Nieminen, Justus (Lapin yliopisto, 10.02.2019)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vastata seuraaviin kysymyksiin: Kuinka mitataan parhaiten vahingonkorvauksen määrä patentin loukkaustilanteissa? Voidaanko tätä metodia käyttää. Suomessa sekä Kiinassa? Mitkä ovat suomalaisen ...
  • Fenomenologinen näkökulma työn mielekkyyteen ja työn mielekkyyttä tukevaan johtajuuteen : tapausesimerkkinä energiateollisuuden tiimit 

   Väisänen, Sanni (Lapin yliopisto, 2018)
   Tämä johtamisen psykologian alaan kuuluva hallintotieteellinen pro gradu -tutkielma käsittelee työn mielekkyyden problematiikkaa työn arjessa rakentuvana kokemuksellisena ilmiönä. Tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää, ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Mallioikeuden merkitys muotoilun suojaamisessa – etenkin taloudellisten intressien ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta 

   Tirkkonen, Eerika (Lapin yliopisto, 2019)
   Mallioikeus mielletään teollisen muotoilun merkittävimmäksi oikeudelliseksi suojakeinoksi, jolla suojellaan tuotteiden ulkomuotoa. Mallioikeus ei ole kuitenkaan saavuttanut muihin immateriaalioikeudellisiin suojakeinoihin ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Tekijänoikeus osana kokeiluja hyödyntävän ohjelmistoyrityksen IPR-strategiaa 

   Saarenpää, Ilona (Lapin yliopisto, 2018)
   Tutkielman tavoitteena on hahmottaa ohjelmistokehitykseen tähtääviin kokeiluihin liittyviä tekijänoikeudellisia kysymyksiä sekä antaa kokeiluja käyttävän ohjelmistoyrityksen IPR-strategiaan liittyviä toimintasuosituksia. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Vahingonkorvaus kartellien seuraamuksena 

   Ravander, Hanna (Lapin yliopisto, 2019)
   Tutkielmassa tarkastellaan oikeutta vahingonkorvaukseen kielletyllä kilpailunrajoituksella, kartellilla, aiheutetuista vahingoista. Erityisesti Euroopan Unioni (EU) halusi lisätä vahingon- korvausten käyttöä kilpailunrajoitusten ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.