"Mittaaminen" - Selaus asiasanan mukaan Pro gradut

    • Mittaaminen palvelumuotoilijan työkaluna 

      Huovinen, Heidi (Lapin yliopisto, 2015)
      Tutkielmani aiheena on mittaaminen palvelumuotoilijan työkaluna. Tutkielmassa käsittelen muotoilijan roolia julkisen sektorin palveluksessa ja oman osaamisen kehittämistä mittaamisen osalta sekä sitä, mikä merkitys julkisella ...