• Edunvalvontavaltuutus yrittäjän tulevaisuuteen varautumisen keinona 

   Kietäväinen, Sofia (Lapin yliopisto, 2018)
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää voimassa olevan lainsäädännön, lainvalmisteluaineiston ja oikeuskirjallisuuden avulla, onko edunvalvontavaltuutusta mahdollista käyttää yrityksen tulevaisuuteen varautumisen ...
  • Ositus, pesänselvitys ja perinnönjako maistraatin näkökulmasta 

   Nieminen, Anu Katariina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielman aiheena ovat ositus, pesänselvitys ja perinnönjako maistraatin näkökulmasta tilanteessa, jossa ositus- tai jakotaho on edunvalvonnan piirissä. Tutkimustehtävänä on syventyä siihen, miten maistraatti arvioi ...