"laatuvirhe" - Selaus asiasanan mukaan Pro gradut

  • Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa 

   Ahlsten, Eveliina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielmassa selvitetään, asuinmukavuuden merkitystä korostaen, mitkä tekijät vaikuttavat eri laatuvirhekynnysten ylittymiseen keskittyen erityisesti tarkastelemaan asuinkiinteistön kaupan purkua ja sen vaatimaa olennaista ...
  • Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan 

   Vasankari, Marko (Lapin yliopisto, 2014)
   Myydystä asunnosta tai asuinkiinteistöstä voi paljastua laatuvirhe silloin, kun ostaja on tehnyt kaupan puutteellisten tietojen varassa. Myös myyjä on voinut olla tietämätön kaikista kohteen puutteista. Kauppaa varten onkin ...
  • Kuntotarkastusten vaikutus reklamointiin asuntojen ja asuinkiinteistöjen virheistä 

   Himber, Niklas (Lapin yliopisto, 2017)
   Asuinhuoneistojen ja –kiinteistöjen kauppaa tehdään usein mielikuvilla ja kohteiden todellinen kunto jää ostajalle usein epäselväksi. Myyjä ei välttämättä piilottele kohteen todellista kuntoa tahallaan, koska useat virheet ...
  • Laatuvirhe ulosottomyynnissä 

   Hänninen, Maiju (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkielmassa on selvitetty laatuvirhetilanteita ulosoton huutokauppamyynnin osalta. Laatuvirhesääntely ulosotossa koskee vain kiinteistöjä ja muuta arvokasta omaisuutta. Havaitusta laatuvirheestä tulee valittaa kolmen ...
  • Salainen virhe kiinteistön kaupassa ja piilovirhevakuutus 

   Makkonen, Jussi (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielma tarkastelee maakaaren 2 luvun 17 §:ssä säädettyä salaista virhettä. Vaikka maakaaressa on monia kiinteistökauppaa koskevia pakottavia säännöksiä, ei maakaari ratkaise kaikkia ongelmakysymyksiä. Tällöin tarkastelemme ...